YÜRÜTME KURULU

BAŞKAN

: GÖKHAN KIRAN
 

BAŞKAN VEKİLİ

: FARUK MİRAS
 

BAŞKAN YARDIMCISI

: Dr. ULVİ SÜVARİOĞLU
 

BAŞKAN YARDIMCISI 

: HASAN ARDIÇ
 

GÖREVLİ ÜYELER

  MEHMET ÇULHA
 

KATILIMCI ÜYELER

: SUZAN BAŞVER
 
    SÜHEYL DEMİRTAŞ
    YALÇIN DÜLGER
   

DANIŞMANLAR

: Dr. SELÇUK SOYBAY
 
    MURAT ERİŞTİ